சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பிணையின்றி கடன்: மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்

புதுதில்லி: சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அடமானமின்றி கடன் வழங்கப்படும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார்.
பிரதமர் மோடி செவ்வாய்க்கிழமை நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றியபோது குறிப்பிட்ட ரூ.20 லட்சம் கோடி நிதியுதவி தொடர்பாக மத்திய நிதியைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் புதன்கிழமை விளக்கம் அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியது:
ரூ.20 லட்சம் கோடிக்கான திட்டங்களை அடுத்த சில நாள்களில் தொடர்ச்சியாக அறிவிப்போம். தற்போது 15 அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படும். இவற்றில் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு 6 அறிவிப்புகள் இடம்பெறுகின்றன.
சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுனங்களுக்கு ரூ.3 லட்சம் கோடி கடன் வழங்கப்படும் இதனால் 45 லட்சம் நிறுவனங்கள் பயன்பெறும். ரூ.100 கோடி வரை விற்றுமுதல் காணும் நிறுவனங்கள் இத்திட்டத்தால் பயன்பெறும்.
ரூ.1 கோடிக்கும் குறைவான முதலீடு இருந்தால், அந்நிறுவனம் சிறு தொழில் நிறுவனமாக வரையறுக்கப்படும்.ரூ.10 கோடிக்கும் குறைவான முதலீடு இருந்தால், அந்நிறுவனம் குறு தொழில் நிறுவனமாக வரையறுக்கப்படும். ரூ.20 கோடிக்கும் குறைவான முதலீடு இருந்தால், அந்நிறுவனம் நடுத்தர தொழில் நிறுவனமாக வரையறுக்கப்படும்.
சிறு தொழில்களுக்கான முதலீட்டு வரம்பு ரூ.25 லட்சத்திலிருந்து, ரூ.1 கோடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. குறு தொழில்களுக்கான முதலீட்டு வரம்பு ரூ.5 கோடியிலிருந்து ரூ.10 கோடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. நடுத்தர தொழில்களுக்கான முதலீட்டு வரம்பு ரூ.10 கோடியிலிருந்து ரூ.20 கோடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
எவ்வளவு கடன்
சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அடமானம் எதுவும் பெறாமல் கடன் வழங்கப்படும். கடன் உதவி பெற சொத்துப் பத்திரம் போன்ற எதுவும் சமர்ப்பிக்கத் தேவையில்லை.  இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் அக்டோபர் 31 வரை சிறு குறு நிறுவனங்கள் கடன் பெறலாம். கடன் பெறும் நிறுவனங்கள் முதல் ஓராண்டுக்கு கடனை திருப்பி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

இ-மார்கெட்: அடுத்த 45 நாள்களில் சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவன உற்பத்தி பொருள்கள் இ-மார்க்கெட் மூலம் விற்பனை வசதி ஏற்படுத்தப்படும். வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்களுக்கு, ரூ.30,000 கோடி சிறப்பு மூலதனம் வழங்கப்படும்.
நிதி உதவி தேவைப்படும் சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு ரூ.20,000 கோடி துணைக்கடன் வழங்கப்படும்.
நிதிக்குள், நிதி திட்டத்தின் கீழ், சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு ரூ.50,000 கோடி மூலதன நிதி வழங்கப்படும் என்றார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்.

Spread the love

You may also like...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.