மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு சாலை சீரமைப்பு

நவீன முறையில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் பணி

மதுரை, ஜூன். 29: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு செல்லும் நேதாஜி ரோடு, மதுரை மாநகராட்சி திட்டத்தின் கீழ் நவீனப்படுத்தப்பட்டுள்ளதோடு, கண் கவர் விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
மதுரையில் பல கோடி மதிப்பீட்டில் வெளிநாடுகளை போல சாலைகள் சீரமைப்பு, அழகிய கற்கள் பதித்தல், சாலைகளில் நவீன விளக்குகளை அமைத்து எரிய செய்தல் போன்ற பணிகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது.
ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில், மதுரை நேதாஜி ரோட்டில் சாலைகளில் ஹாலோ பிளாக்ஸ் அமைக்கப்பட்டும், சாலை ஒரமாக பொதுமக்கள் நடந்து செல்ல ஏதுவாக ஸ்டெய்ன்லெஸ் ஸ்டீல் கைபிடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், கண்கவர் விளக்குகள் அமைக்கப்பட்டள்ளது.

Spread the love

You may also like...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.