கோயில் காளைக்கு மரியாதை

மதுரை: மதுரை மாவட்டம், குருவித்துறை குருபெயர்ச்சி தளமான சித்திர ரத வல்லப பெருமாள் கோயிலைச் சேர்ந்த காளை இறந்தது. கிராம பொதுமக்கள் மரியாதை செய்து அதை அடக்கம் செய்தனர்.

குருவித் துறையில் உள்ள சித்திர ரத வல்லப பெருமாள் கோயிலுக்கு சொந்தமான காளையை கிராம மக்கள் பராமரித்து வந்தனர். வயது முதிர்வு காரணமாக இந்த கோயில் காளை இறந்தது.

இதைடுத்து இறந்த காளையின் உடலை கிராம மக்கள் நான்கு தெருக்களிலும் ஊர்வலமாக எடுத்துச் சென்று பின்னர் பாரம்பரிய வழிமுறைப்படி மரியாதை செலுத்தி பொங்கல் மண்டகப்படி மைதானத்தில் நல்லடக்கம் செய்தனர். இதில் திரளான கிராமத்தினர் கலந்துகொண்டனர். காளை அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடத்தில் நினைவுச் சின்னம் கட்டப்போவதாக கிராமத்தினர் தெரிவித்தனர்.

Spread the love

You may also like...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.