சங்கர் மகாதேவன். ஹரிஹரன்,உன்னிகிருஷ்ணன் பாடல்கள்

பிரபல பாடகர்கள் சங்கர் மகாதேவன், ஹரிகிருஷ்ணன், உன்னிகிருஷ்ணன் ஆகியோரின் பாடல்கள். இதில் எல்லாம் நாடகம் என்றாயோ, நாரதரே, அடியோ அம்மு உள்ளிட்ட பாடல்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.

LISTEN JUKEBOX AUDIO SONGS

Spread the love

You may also like...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.