சியான் சியான்

சியான்கள் படத்தில் இடம்பெறும் சியான் சியான் பாடல். இப்படத்தில் கரிகாலன், ரிஷா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். பாடலை சாய்சரண் பாடியுள்ளார். பாடலை முத்தமிழ் எழுதியுள்ளார்.

படத்தில் இடம்பெற்ற பாடல் watch official song video here

Spread the love

You may also like...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.