வெளிமாநிலத்தில் உள்ளவர்கள் தொடர்புகொள்ள…

சென்னை: வெளிமாநிலங்களில் இருக்கும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள், அந்த மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகத்துக்கு திரும்புவதற்கான பதிவு செய்வதற்கான இணையதள இணைப்பை சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது.

வெளிமாநிலங்களில் உள்ள தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மக்கள், அந்த மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகம் திரும்புவதற்கு https://rttn.nonresidenttamil.org/ இணைப்பின் மூலம் தங்களை பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

Spread the love

You may also like...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.