மாநில வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மண்டலங்கள் பிரிப்பு

மகாராஷ்டிரத்தில் 14 சிவப்பு மண்டலங்கள்


புதுதில்லி: கொரோனா நோய்த் தொற்றின் பரவல் வேகத்தைப் பொறுத்து மாநிலம் வாரியாக சிவப்பு, ஆரஞ்சு, பச்சை மண்டல பகுதிகளை பிரித்து மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது.


இதன்படி நாட்டில் மொத்தம் கொரோனா தொற்று இல்லாத பச்சை மண்டலங்கள் 319 இடம்பெற்றுள்ளன. அவற்றில் தமிழகத்தில் கிருஷ்ணகிரி மட்டும் இடம்பெற்றுள்ளது.
கொரோனா தாக்கம் குறைவாக இருக்கும் 284 மாவட்டங்கள் ஆரஞ்சு மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 24 மாவட்டங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

மத்திய அரசு கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ளதாக அறிவித்துள்ள 130 மாவட்டங்கள் அடங்கிய சிவப்பு மண்டலங்களில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 12 மாவட்டங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.


மகாராஷ்டிரம் முதலிடம்
நாட்டிலேயே கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் 14 மாவட்டங்கள் சிவப்பு மண்டலத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. கேரளாவில் 2 மாவட்டங்கள் சிவப்பு மண்டலங்களாக உள்ளன.

Spread the love

You may also like...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.