மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி உயர்வு நிறுத்தம்


புதுதில்லி: மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவித்திருந்த 4 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு கொரோனா பாதிப்பை அடுத்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிறுத்தம் கடந்த ஜனவரி 2020 முதல் ஜூன் 2021 வரையில் இருக்கும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இருப்பினும் ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்ட அகவிலைப்படியின்படி தொகை வழங்கப்படும். இந்நடவடிக்கை காரணமாக நடப்பு நிதியாண்டில் ரூ.37,350 கோடி மிச்சமாகும். இதுபோன்ற நடவடிக்கையை மாநில அரசுகள் எடுக்கும்போது ரூ.82,566 கோடி மிச்சம் ஆகும்.

Spread the love

You may also like...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.