மகள் தந்தையின் சொத்து உரிமை கோரலாம்

இந்து முன்னோக்குச் சட்டம், 1956-ஆம் ஆண்டு, மகள்களுக்கு சமமான உரிமைகளை வழங்கவில்லை. திருமணமான மகள்களுக்கு சமமான உரிமையை வழங்குவதற்காக 2005-இல் சட்டம் திருத்தப்பட்டது.

மூதாதையரின் சொத்து: 2005-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் ஒரே மகனுக்கு பரம்பரை சொத்து உள்ளது, இது ஆண் தம்பதியினரின் நான்கு தலைமுறைகளுக்கு மரபுரிமையாகக் கருதப்படுகிறது. எனினும், 1956-ஆம் ஆண்டு ஹிந்து மரபுவழிச் சட்டத்தில் திருத்தப்பட்ட பிறகு, மகள் மற்றும் மகன் இருவருமே பிறப்பால் இந்த சொத்துக்களுக்கு சம உரிமையுள்ளனர்.

தந்தை தனது சொந்த பணத்தில் இருந்து ஒரு சொத்து வாங்கியிருந்தால் உரிமையுண்டா?

ஒரு தந்தை தனது சொந்த பணத்தில் இருந்து ஒரு சொத்து வாங்கியிருந்தால், அவர் விரும்பும் எவருக்கும் சொத்தை வழங்குவதற்கு முழு உரிமை உண்டு. இந்த விஷயத்தில், தந்தை தன் மகளுக்கு ஒரு பங்கைக் கொடுக்கவில்லை என்றால், மகள் ஆட்சேபனை எழுப்ப முடியாது.

தந்தை உயில் எழுதாமல் இறந்துவிட்டிருந்தால் மகள் உரிமை கோர முடியுமா?

ஒரு தகப்பன் இறந்துவிட்டால், அவரது சொத்துக்கள் அனைத்தும் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளுக்கு சமமாக பிரிக்கப்படும். ஹிந்து மரபுச் சட்டத்தின்படி, ஆண் வாரிசுகள் நான்கு வகுப்புகளாக வகைப்படுத்தப்படுகிறார்கள். இந்த சந்தர்ப்பத்தில், பரம்பரை, மகள்கள் மற்றும் மகன்களைக் கொண்ட முதல் வகுப்பு வாரிசுகளுக்கு முதன்முதலாக மரபுவழி சொத்துக்கள் செல்கின்றன.

மகள் திருமணம் செய்திருந்தால்?

2005-ஆம் ஆண்டில் சட்டம் திருத்தப்பட்ட பிறகு, அவரது திருமண நிலை, தந்தையின் சொத்துக்களுக்கு சரியானதல்ல.

தந்தை 2005-ஆம் ஆண்டுக்கு முன் இறந்திருந்தால் மகளுக்கு சொத்துரிமை உண்டா?

தந்தை செப்டம்பர் 9, 2005 அன்று ஹிந்து மரபுவழிச் சட்டம் திருத்தப்பட்டபோது உயிருடன் இருந்திருக்க வேண்டும். 2005-ஆம் ஆண்டுக்கு முன் அவரது தந்தை இறந்திருந்தால், அவர் பூர்வீக சொத்துக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது. ஆனால் சுயமாக வாங்கிய சொத்து தந்தையின் விருப்பப்படி விநியோகிக்கப்படலாம்.

Spread the love

You may also like...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.