பள்ளிக் கல்வித் துறையில் 3 இணை இயக்குநர்கள் இடமாற்றம்

சென்னை: தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்விப் பணியில் இணை இயக்குநர் மற்றும் அதற்கு இணையான பணியிடங்களில் பணிபுரியும் 3 அலுவலர்கள் நிர்வாக நலன் கருதி பணியிட மாறுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அரசு முதன்மைச் செயலர் தீரஜ் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

சி. அமுதவல்லி (இணை இயக்குநர் (இடைநிலைக் கல்வி), அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம், சென்னை), இணை இயக்குநர் (கள்ளர் சீரமைப்பு), பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீரமைப்பினர் நலத்துறை, மதுரைக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

வை.குமார், (இணை இயக்குநர் (கள்ளர் சீரமைப்பு), பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நலத்துறை, மதுரை), இணை இயக்குநர் ( பாடத் திட்டம்), மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், சென்னை-க்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பி.குமார், (இணை இயக்குநர் (பாடத் திட்டம்) மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், சென்னை ), இணை இயக்குநர் (இடைநிலைக் கல்வி), அரசுத் தேர்வுகள் இயக்கம், சென்னைக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Spread the love

You may also like...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.