சாலமன் தீவுகளில் நிலநடுக்கம்


ஹோனியாரா: சாலமன் தீவுகளில் தென்கிழக்கு லடா பகுதியில் இருந்து 169 கி.மீட்டர் தொலைவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
செவ்வாய்க்கிழமை இரவு 10.41 மணியளவில் 6.6 அளவு ரிக்டர் அளவில் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்நிலநடுக்கம் 112.4 கி.மீட்டர் ஆழத்தில் மையம் கொண்டிருந்ததாகவும் அது தெரிவித்துள்ளது

Spread the love

You may also like...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.