கோயில் அர்ச்சகர்களுக்கு மேலும் ரூ.1000 நிவாரணம்


சென்னை: ஊரடங்கு காரணமாக தமிழகத்தில் அனைத்து கோயில்களும் மூடியுள்ளன. இச்சூழலில் அர்ச்சகர்களுக்கு தமிழக அரசு 2-ஆவது முறையாக ரூ.1000 நிவாரணத் தொகையை அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, ஒரு கால பூஜை நிதியுதவி பெரும் கோயில்களில் பணிபுரியும் 8,340 அர்ச்சகர்களுக்கு இத்தொகை வழங்கப்படவுள்ளது

Spread the love

You may also like...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.